آموزش و استفاده از قدرت و مهارت تجسم و تخیل

نام اساتید: مهدی ارجمند کلاس ها به صورت کاملا VIP برگزار میگردد. این دوره در ... محیطی کاملا کارگاهی برگزار میگردد. تعداد هنرجویان در کلاسی حدود 150 متر مربع با گنجایش 50 صندلی فقط 20 تا 25 نفر می باشد تا هنرجویان در هر جلسه حضوری فعال داشته باشند. بعد از دوره مقدماتی ضمن ارائه مدرک رسمی و درجه 1 از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هنرجویان وارد دوره تکمیلی میشوند که این دوره با همین شرایط و در سطح تکمیلی و سطحی بالاتر برگزار میگردد. ... ادامه مطلب

دوره آموزش مکاتب بازیگری و استایل های بازیگری

نام اساتید: مهدی ارجمند کلاس ها به صورت کاملا VIP برگزار میگردد. این دوره در 10 جلسه 3 ساعته در روز پنج شنبه محیطی کاملا کارگاهی برگزار میگردد. تعداد هنرجویان در کلاسی حدود 150 متر مربع با گنجایش 50 صندلی فقط 20 تا 25 نفر می باشد تا هنرجویان در هر جلسه حضوری فعال داشته باشند. بعد از دوره مقدماتی ضمن ارائه مدرک رسمی و درجه 1 از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هنرجویان وارد دوره تکمیلی میشوند که این دوره با همین شرایط و در سطح تکمیلی و سطحی بالاتر برگزار میگردد. ... ادامه مطلب