_

رسانه تصویری آموزشگاه سینمایی هنر و سینما

تمامی دوره های آموزشی زیر نظر فصول آموزشی مشخص شده از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش داده می شود و آموزش ها تماما از ابتدا تا انتها توسط اساتید مشخص شده برای هر دوره انجام می شود و در پایان مدرک رسمی اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به هنرجویان اعطا میگردد. همچنین برای راحتی حال هنرجویان شهرهای دیگر کلاس های ویژه آخر هفته برگزار می گردد که با هماهنگی بخش آموزش مجموعه امکان تغییر ساعات کلاس ها و شرکت در یک روز نیز امکان پذیر است. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه هر ترم با ما در تماس باشید.